Gastcollege Clojure @ HAN

28-05-2014

Michiel Borkent

finalist

Presenter Notes

Wie ben ik?

 • Michiel Borkent
  • 1999 – 2005 Technische Informatica @ Universiteit Twente
  • 2006 - 2010 Software-ontwikkelaar (diverse programmeertalen)
  • 2010-2013 Docent Informatica @ Hogeschool Utrecht
  • 2013 - heden Software-ontwikkelaar bij Finalist ICT

finalist

Presenter Notes

Waarom vind ik FP interessant?

 • hoger abstractieniveau, elegantie, meer 'declaratief'
 • meer doen met minder code
 • concurrency/parallellisme
 • nieuwsgierig: hoe los je iets op in verschillende paradigma’s?

Presenter Notes

Wat is Clojure?

 • Relatief jonge programmeertaal: 2007.
 • Ontworpen door Rich Hickey
 • Gebaseerd op een van de oudste programmeertalen: Lisp (1958)
 • Ontworpen om te draaien op bestaande hostomgevingen: JVM, CLR, Javascript-engines

Presenter Notes

Wat is Clojure?

 • Keep it Simple: 'low profile architecture'
 • Clojure is een dynamische getypeerde functionele programmeertaal
 • Combineert een boel invloeden van andere programmeertalen

Presenter Notes

Eigen ervaring met FP/Lisp/Clojure

 • Eerste programmeervak van mijn opleiding was in Miranda, voorloper van Haskell
 • Afstudeeropdrachten op het gebied van muzikale data en functioneel programmeren (Common Lisp)
 • Vanaf 2009: Clojure hobbymatig
 • In 2011 HBO-studenten onderzoek laten doen naar verschillen software ontwikkelen in Clojure vs OO
 • In 2012 een cursus ‘Functioneel Programmeren in Clojure’ ontwikkeld, loopt voor de derde keer (zie: http://michielborkent.nl/clojurecursus)
 • Vanaf 2013 bij Finalist commercieel project met Clojure en Datomic

Presenter Notes

Wat is functioneel programmeren?

 • Pure functies
 • Hogere orde functies
 • Immutability/persistente datastructuren
 • Lazyness

Korte uitleg van deze begrippen aan de hand van Clojure.

Eerst: hoe kun je de voorbeelden uit deze sheets zelf uitproberen?

Presenter Notes

REPL

 • Interactieve manier van ontwikkelen
 • REPL: Read Eval Print Loop

  1 user=>             <- prompt
  

Presenter Notes

REPL

 • Interactieve manier van ontwikkelen
 • REPL: Read Eval Print Loop

  1 user=> (inc 1)         <- expressie
  2 2               <- resultaat
  

Presenter Notes

REPL

 • Interactieve manier van ontwikkelen
 • REPL: Read Eval Print Loop

  1 user=> (println "hello world") <- expressie
  2 hello world          <- side effect
  3 nil              <- resultaat
  

Presenter Notes

Ontwikkelomgevingen

 • Voor Eclipse-gebruikers: CounterClockwise plugin: https://code.google.com/p/counterclockwise/
 • CCW is verreweg de beste en meest actief ontwikkelde plugin vergeleken met andere IDES+plugins
 • Mocht je een extra uitdaging willen: Emacs + nrepl.el
 • Recent ook voor Intellij: cursive clojure plugin

Presenter Notes

CounterClockwise

 • Biedt per Clojure-project een REPL in Eclipse
 • Biedt Leiningen ondersteuning
 • Leiningen is Maven met een Clojure-schil eromheen (+ veel meer)
 • Nieuw Clojure project

Presenter Notes

CounterClockwise

 • Inhoud project.clj, vergelijkbaar met pom.xml van Maven, maar dan Clojure-notatie ipv XML
 • Clojure is zelf gewoon een dependency.
 • Versie is dus per project makkelijk in te stellen.

  1 (defproject gastcollege "0.1.0-SNAPSHOT"
  2   :description "FIXME: write description"
  3   :url "http://example.com/FIXME"
  4   :license {:name "Eclipse Public License"
  5        :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
  6   :dependencies [[org.clojure/clojure "1.5.1"]])
  

Presenter Notes

REPL starten voor project

Run as Clojure application

eclipse repl

Presenter Notes

Functieaanroep

1 (inc 1)

in plaats van:

1 inc(1)

Dit noem je ook wel prefix-notatie.

Presenter Notes

If-expressie

1 (if (< (rand-int 10) 5)
2  "Getal kleiner dan 5"
3  "Getal groter dan of gelijk aan 5")

Presenter Notes

Let

1 (let [x (+ 1 2 3)
2    y (+ 4 5 6)
3    z (+ x y)]
4  z) ;;=> 21

Presenter Notes

Terug naar wat is FP?

Imperatief programmeren

Place oriented programming

imperatief

Presenter Notes

Terug naar wat is FP?

Functioneel programmeren

Value oriented programming

functional

Presenter Notes

Pure functies

Conceptueel zoals wiskundige functie:

 • gegarandeerd dezelfde output bij dezelfde input
 • een functie-aanroep kan dus altijd vervangen worden door zijn uitkomst
 • geen (serieuze) side effects (IO, mutatie van objecten, etc)

Presenter Notes

Pure functies

De meeste functies in Clojure zijn puur.

1 (inc 10) ;;=> 11
2 (inc 11) ;;=> 12
3 (count "foo") ;;=> 3
4 (count "dude") ;;=> 4
5 (str "foo" "bar") ;;=> "foobar"

Presenter Notes

Pure functies

Niet-pure functies zijn echter gewoon mogelijk (i.t.t. Haskell)

1 (rand-int 10) ;;=> 7
2 (rand-int 10) ;;=> 0
3 (time (inc 1)) ;;=>
4 "Elapsed time: 0.022 msecs" <- side effect
5 2              <- resultaat
6 user=> (time (inc 1))
7 "Elapsed time: 0.024 msecs" <- side effect
8 2              <- resultaat
 • Waarom zijn rand-int en time niet puur?
 • NB: time is een speciaal soort functie, nl. een macro

Presenter Notes

Pure functies

 • Makkelijker testbaar
 • Geen afhankelijkheid van globale state (bv attributen van een klasse of object)
 • Dus makkelijker lokaal uit te proberen (REPL) en over te redeneren
 • Veel aanroepen van pure functies zijn makkelijker te parallelliseren, omdat ze onafhankelijk van elkaar kunnen draaien
 • Compiler kan optimaliseren (Haskell, C, …)
 • Clojure gebruikt puurheid van functies in combinatie met concurrency-mechanismen (atoms, refs, ...)

Presenter Notes

Voorbeeld atom + pure functies

 1 (def game-state (atom {:score 0}))
 2 
 3 (defn increase-score [old-state points]
 4 (update-in old-state [:score] + points))
 5 
 6 ;; test:
 7 (increase-score {:score 40} 20) ;;=> {:score 60}
 8 
 9 (defn score! []
10  (swap! game-state increase-score 20))
11 
12 @game-state ;;=> {:score 0}
13 (score!)
14 @game-state ;;=> {:score 20}
15 (score!)
16 @game-state ;;=> {:score 40}

Presenter Notes

Voorbeeld parallellisatie

1 (defn reverse-str [s]
2  (apply str
3     (reverse s)))
4 
5 (reverse-str "foo") ;;=> "oof"

Sequentieel

1 (map reverse-str ["foo" "bar" "baz"])
2 ;;=> ("oof" "rab" "zab")

Parallel (1 letter verschil)

1 (pmap reverse-str ["foo" "bar" "baz"])
2 ;;=> ("oof" "rab" "zab")

Presenter Notes

Hogere orde functie

 1. Functie die een of meer functies als invoer heeft
 2. Of: functie die een andere functie oplevert (komen we vandaag niet aan toe)

Presenter Notes

Hogere orde functie: map

1 (map inc [1 2 3]) ;;=> (2 3 4)
 • Invoer-functie is hier inc
 • Past invoerfunctie toe op elk element in een collectie.
 • Levert een nieuwe collectie op.

Presenter Notes

Hogere orde functie: filter

1 (odd? 1) ;;=> true
2 (odd? 2) ;;=> false
3 (range 10) ;;=> (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
4 (filter odd? (range 10)) ;;=> (1 3 5 7 9)
 • Invoer-functie is hier odd?
 • filtert de elementen uit een collectie waarvoor functie 'logisch waar' oplevert (In Clojure is alles behalve nil en false logisch waar)

Presenter Notes

Hogere orde functie: reduce

1 (reduce + [1 2 3 4 5]) ;;=> 15

Stappen:

1 (reduce + [1 2 3 4 5])
2 (+ 1 2) ;;=> 3
3 (reduce + [3 3 4 5])
4 (+ 3 3 ) ;;=> 6
5 (reduce + [6 4 5])
6 (+ 6 4) ;;=> 10
7 (reduce + [10 5])
8 (+ 10 5) ;;=> 15
9 15

Presenter Notes

Hogere orde functie: reduce

Veel functies gebruiken intern reduce, waardoor ze zijn aan te roepen met een variabel aantal argumenten:

1 (+ 1 2 3 4 5) ;;=> 15

Presenter Notes

Hogere orde functie: reduce

Complexere functie: frequencies:

1 (frequencies ["foo" "bar" "bar" "foo" "baz"])
2 ;;=> {"foo" 2, "bar" 2, "baz" 1}
 • Hoe zou je dit kunnen aanpakken met reduce?
 • We zullen dit voorbeeld zometeen gaan uitwerken, eerst kennis nodig van hashmaps in Clojure

Presenter Notes

Persistente datastructuren

 • een instantie van een datastructuur wijzigt niet meer na constructie
 • een nieuwe instantie kan gebaseerd worden op de structuur van een oudere instantie

Presenter Notes

Lijsten (immutable)

1 (def l1 (list 1 2 3))
2 (def l2 (conj l1 0))
3 l2 ;;=> (0 1 2 3)

Structural sharing:

list

list

Presenter Notes

Vectoren (immutable)

1 (def v [1 2 3])
2 (rest v) ;;=> (2 3)
3 (conj v 4) ;;=> [1 2 3 4]
4 (pop v) ;;=> [1 2]
5 (assoc v 0 10) ;;=> [10 3 4]
6 (subvec v 1 2) ;;=> [2]

Je kunt vectoren niet wijzigen. Wel nieuwe maken op basis van oude.

Presenter Notes

Hashmaps (immutable)

1 (def m {:a "foo", :b "bar"})
2 (get m :a) ;;=> "foo"
3 (get m :c) ;;=> nil
4 (get m :c :not-found) ;;=> :not-found
5 (assoc m :c "baz") ;;=> {:a "foo", :c "baz", :b "bar"}

Presenter Notes

Hashmaps (immutable)

1 ({:a "foo" :b "bar"} :a) ;;=> "foo"
2 
3 (:b {:a "foo" :b "bar"}) ;;=> "bar"
 • maps zijn functies van keywords
 • keys zijn functies van maps

Presenter Notes

Voordelen persistente datastructuren

 • Vanwege immutabiliteit voorkom je veel lastige concurrency-situaties: niet hoeven nadenken over locking
 • Zijn erg efficiënt vanwege structural sharing (geen duplicering van overlappende structuur)
 • Vrij te delen met andere softwaremodules zonder ernstige dependencies te creeëren: geen DTOs of object-clones nodig zoals in Java

Presenter Notes

Hogere orde functie: reduce

We weten nu alle ingrediënten om zelf frequencies te kunnen programmeren...

1 (frequencies ["foo" "bar" "bar" "foo" "baz"])
2 ;;=> {"foo" 2, "bar" 2, "baz" 1}
 • Hoe zou je dit kunnen aanpakken met reduce?
 • Stap 1: maak een functie van 2 argumenten welke 1 stap van de iteratie kan berekenen en test de functie
 • Stap 2: toepassen met reduce

Presenter Notes

Eerst even imperatief (Python)

 1 def frequencies(coll):
 2  result = {}
 3  for elt in coll:
 4   if elt in result:
 5    result[elt] += 1
 6   else:
 7    result[elt] = 1
 8  return result
 9 
10 frequencies(["foo","bar","foo", "bar","baz"])
11 => {'bar': 2, 'baz': 1, 'foo': 2}

Presenter Notes

Stap 1

Maak een functie f zodat:

1 (f {} "foo")        ;;=> {"foo" 1}
2 (f {"foo" 1} "foo")     ;;=> {"foo" 2}
3 (f {"foo" 1 "bar" 1} "foo") ;;=> {"foo" 2 "bar" 1}
4 (f {"foo" 1} "bar")     ;;=> {"foo" 1, "bar" 1}
5 
6 (defn f [m e]
7  ...)

Presenter Notes

Testen definiëren in Clojure

 1 (use 'clojure.test)
 2 (declare f) ;; f bestaat nog niet
 3 (deftest test-f
 4  (is (= (f {} "foo") {"foo" 1}))
 5  (is (= (f {"foo" 1} "foo") {"foo" 2}))
 6  (is (= (f {"foo" 1 "bar" 1} "foo") {"foo" 2 "bar" 1}))
 7  (is (= (f {"foo" 1} "bar") {"foo" 1, "bar" 1})))
 8 
 9 (run-tests)
10 Ran 1 tests containing 4 assertions.
11 0 failures, 4 errors.
12 {:type :summary, :pass 0, :test 1, :error 4, :fail 0}

4 errors, want f is nog niet gedefiniëerd

Presenter Notes

Stap 1

Maak een functie f zodat:

1 (f {} "foo")        ;;=> {"foo" 1}
2 
3 (defn f [m e]
4  (if (= m {}) {e 1}))
5 
6 (run-tests)
7 
8 ...

Presenter Notes

Stap 1

 1 Testing user
 2 
 3 FAIL in (test-f) (NO_SOURCE_FILE:3)
 4 expected: (= (f {"foo" 1} "foo") {"foo" 2})
 5  actual: (not (= nil {"foo" 2}))
 6 
 7 FAIL in (test-f) (NO_SOURCE_FILE:4)
 8 expected: (= (f {"foo" 1, "bar" 1} "foo") {"foo" 2, "bar" 1})
 9  actual: (not (= nil {"foo" 2, "bar" 1}))
10 
11 FAIL in (test-f) (NO_SOURCE_FILE:5)
12 expected: (= (f {"foo" 1} "bar") {"foo" 1, "bar" 1})
13  actual: (not (= nil {"foo" 1, "bar" 1}))
14 
15 Ran 1 tests containing 4 assertions.
16 3 failures, 0 errors.
17 {:type :summary, :pass 1, :test 1, :error 0, :fail 3}

Presenter Notes

Stap 1

Maak een functie f zodat:

 1 (is (= (f {"foo" 1} "foo") {"foo" 2}))
 2 
 3 (contains? {:a 1 :b 2} :a) ;;=> true
 4 (contains? {:a 1 :b 2} :c) ;;=> false
 5 
 6 (defn f [m e]
 7  (if (= m {}) {e 1}
 8   (if (contains? m e)
 9    (assoc m e (inc (m e))))))
10 
11 (run-tests)
12 ...

Presenter Notes

Stap 1

1 Testing user
2 
3 FAIL in (test-f) (NO_SOURCE_FILE:5)
4 expected: (= (f {"foo" 1} "bar") {"foo" 1, "bar" 1})
5  actual: (not (= nil {"foo" 1, "bar" 1}))
6 
7 Ran 1 tests containing 4 assertions.
8 1 failures, 0 errors.
9 {:type :summary, :pass 3, :test 1, :error 0, :fail 1}

NB, de case

1 (is (= (f {"foo" 1 "bar" 1} "foo") {"foo" 2 "bar" 1}))

slaagt ook al.

Presenter Notes

Stap 1

 1 (defn f [m e]
 2  (if (= m {}) {e 1}
 3   (if (contains? m e)
 4    (assoc m e (inc (m e)))
 5    (assoc m e 1))))
 6 
 7 (run-tests)
 8 
 9 Testing user
10 
11 Ran 1 tests containing 4 assertions.
12 0 failures, 0 errors.
13 {:type :summary, :pass 4, :test 1, :error 0, :fail 0}

Het werkt! Nog niet helemaal 'idiomatic'. Zometeen refactoren. Nu eerst even stap 2.

Presenter Notes

Stap 2

1 user=> (reduce f ["foo" "bar" "bar" "foo" "baz"])
2 IllegalArgumentException contains? not supported on type:
3 java.lang.String clojure.lang.RT.contains (RT.java:724)

Dit klopt. Functie f verwacht een map en een element (string).

Presenter Notes

Stap 2

1 (reduce f {} ["foo" "bar" "bar" "foo" "baz"])
2 ;;=> {"baz" 1, "bar" 2, "foo" 2}

Zelfde als:

1 (reduce f [{} "foo" "bar" "bar" "foo" "baz"])

Stappen:

1 (f {} "foo") ;;=> {"foo" 1}
2 (f {"foo" 1} "bar") ;;=> {"foo" 1 "bar" 1}
3 (f {"foo" 1 "bar" 1} "bar") ;;=> {"foo" 1 "bar" 2}
4 (f {"foo" 1 "bar" 2} "foo") ;;=> {"foo" 2 "bar" 2}
5 (f {"foo" 2 "bar" 2} "baz") ;;=> {"baz" 1, "bar" 2, "foo" 2}

Presenter Notes

Stap 2

De functie frequencies:

1 (defn f [m e]
2  (if (= m {}) {e 1}
3   (if (contains? m e)
4    (assoc m e (inc (m e)))
5    (assoc m e 1))))
6 
7 (defn frequencies [coll]
8  (reduce f {} coll))

Presenter Notes

Stap 2

De functie frequencies:

1 (defn- f [m e] ;; private function
2  (if (= m {}) {e 1}
3   (if (contains? m e)
4    (assoc m e (inc (m e)))
5    (assoc m e 1))))
6 
7 (defn frequencies [coll]
8  (reduce f {} coll))

Presenter Notes

Stap 2

De functie frequencies:

1 (defn frequencies [coll]
2  (let [reducefn (fn [m e] ;; local function
3          (if (= m {}) {e 1}
4           (if (contains? m e)
5            (assoc m e (inc (m e)))
6            (assoc m e 1))))]
7  (reduce reducefn {} coll)))

Presenter Notes

Stap 2

De functie frequencies:

1 (defn frequencies [coll]
2  (reduce (fn [m e] ;; anonymous function
3       (if (= m {}) {e 1}
4        (if (contains? m e)
5         (assoc m e (inc (m e)))
6         (assoc m e 1))))
7      {} coll))

De reduce-functie kan mooier/korter. Overbodige case, wie ziet 'em?

Presenter Notes

assoc

Indien lege map meegegeven:

1 (= m {}) {e 1}

Indien niet lege map en key zat nog niet in de map:

1 (assoc {"foo" 1} "bar" 1) ;;=> {"foo" 1 "bar" 1}

Maar:

1 (assoc {} "foo" 1) ;;=> {"foo" 1}

Dus 'special case' is onnodig.

Presenter Notes

Stap 2

1 (defn frequencies [coll]
2  (reduce (fn [m e]
3       (if (contains? m e)
4        (assoc m e (inc (m e)))
5        (assoc m e 1)))
6      {} coll))

De reduce-functie kan nóg mooier/korter. Wie heeft een suggestie?

Presenter Notes

Map lookup met default waarde

1 (def m {"foo" 1 "bar" 2})
2 (m "foo") ;;=> 1
3 (m "bar") ;;=> 2
4 (m "baz") ;;=> nil
5 (m "baz" :not-found) ;;=> :not-found
6 (m "baz" 0) ;;=> 0

Presenter Notes

Stap 2

1 (defn frequencies [coll]
2  (reduce (fn [m e]
3        (assoc m e (inc (m e 0))))
4      {} coll))

Presenter Notes

Functioneel vs imperatief

1 (defn frequencies [coll]
2  (reduce (fn [m e]
3        (assoc m e (inc (m e 0))))
4      {} coll))

vs

1 def frequencies(coll):
2  result = {}
3  for elt in coll:
4   if elt in result:
5    result[elt] += 1
6   else:
7    result[elt] = 1
8  return result

Presenter Notes

frequencies in clojure.core:

 1 (defn frequencies
 2  "Returns a map from distinct items in coll to the number of times
 3  they appear."
 4  {:added "1.2"
 5  :static true}
 6  [coll]
 7  (persistent!
 8  (reduce (fn [counts x]
 9       (assoc! counts x (inc (get counts x 0))))
10      (transient {}) coll)))

Transients optimalisatie, algoritme is hetzelfde.

Presenter Notes

Webapplicatie woorden tellen

In Eclipse:

 • New Clojure project genaamd freqweb
 • Template: compojure-app (zie https://github.com/yogthos/compojure-template)
 • Open source file freqweb.repl.clj
 • In Clojure-menu: Load file in REPL (Ctrl-Alt-L of Cmd-Alt-L)
 • In REPL: (start-server)
 • Browser opent zich met 'Hello World'

Presenter Notes

Textarea toevoegen

In freqweb.routes.home.clj

1 (ns freqweb.routes.home
2  (:require [compojure.core :refer :all]
3       [freqweb.views.layout :as layout])
4  (:use [hiccup.form])) ;; <-

Presenter Notes

Textarea toevoegen

In freqweb.routes.home.clj

1 (defn home []
2  (layout/common
3   [:div
4   [:p "Please enter some text for analysis"]
5   (form-to [:post "/myresult"]
6        (text-area {:rows "4" :cols "50"} "mytext")
7        [:br]
8        (submit-button "Send"))]))

Presenter Notes

De eerste pagina

foo

Presenter Notes

Afhandeling POST

1 (defn myresult [text]
2  (let [words (clojure.string/split text #" ")
3     freqs (frequencies words)]
4  (layout/common [:p (str freqs)])))
5 
6 (defroutes home-routes
7  (GET "/" [] (home))
8  (POST "/myresult" [mytext] (myresult mytext)))

Presenter Notes

Tekst invullen

foo

Presenter Notes

Resultaat (ruwe data)

foo

Verbetering?

Hoe tonen we bijvoorbeeld de top 5 resultaten in een mooie tabel?

Presenter Notes

Sorteren van collecties

Bijvoorbeeld sorteren op lengte van strings

1 (sort (fn [a b] (< (count a) (count b)))
2    ["dog" "elephant" "bird"])
3 ;;=> ("dog" "bird" "elephant")
4 (sort-by count < ["dog" "elephant" "bird"])
5 ;;=> ("dog" "bird" "elephant")

(Vraag: is sort een hogere orde functie?)

Presenter Notes

Map als collectie sorteren

1 (def m {"foo" 1 "bar" 2 "baz" 4 "qux" 3})
2 (seq m) ;;=> (["foo" 1] ["bar" 2] ["qux" 3] ["baz" 4])
3 (sort (fn [a b] (> (second a) (second b))) m)
4 ;;=> (["baz" 4] ["qux" 3] ["bar" 2] ["foo" 1])
5 (sort-by second > m)
6 ;;=> (["baz" 4] ["qux" 3] ["bar" 2] ["foo" 1])
7 (take 2 (sort-by second > m)) ;;=> (["baz" 4] ["qux" 3])

Presenter Notes

Top 5 van frequentietabel

1 (defn select-top-5 [freqs]
2  (take 5 (sort-by second > freqs)))

Presenter Notes

Nieuwe resultaatpagina

1 (defn myresult [text]
2  (let [words (clojure.string/split text #" ")
3     freqs (frequencies words)
4     top5 (select-top-5 freqs)]
5  (layout/common [:p (for [[word amount] top5]
6             [:p "The word " word
7               " occurs " amount " times"])]
8          [:a {:href "/"} "Back"])))

Presenter Notes

Nieuwe resultaatpagina

foo

Presenter Notes

Presenter Notes

Presenter Notes

Presenter Notes

Einde

Bedankt voor jullie aandacht!

Vragen?

finalist

Presenter Notes