Inleiding Functioneel Programmeren met Clojure: Studiewijzer

Fork me on GitHub

Auteur: Michiel Borkent

Cursusjaar: 2012-2013

Terug naar de index-pagina

Inhoudsopgave

1 Lesmateriaal

Beschikbaar via http://michielborkent.nl/clojurecursus.

Correcties kunnen als pull request via Github gestuurd worden.

2 Aanbevolen literatuur

Een of meer van onderstaande boeken:

3 Lesschema

WeekVoorbereidingPracticum
1Dictaat: hoofdstuk 1 & 2Week 1
Meer lezen:
- Clojure Programming H1
- The Joy of Clojure part 1 (H1-H3)
- Programming Clojure H2
2Dictaat: hoofdstuk 3Week 2
Meer lezen:
- Clojure Programming H2
- The Joy of Clojure H7
- Programming Clojure H5
3Dictaat: hoofdstuk 4Week 3
Meer lezen:
- Clojure Programming H3
- Programming Clojure H4
4Dictaat: hoofdstuk 5 en 6Week 4
Meer lezen:
- Clojure Programming H5 (macros)
en H3 (memoization, lazyness)
- The Joy of Clojure
H7.3 (recursie)
H6.3 (lazyness)
H12.4 (memoization)
H8 (macros)
- Programming Clojure H5,7 (macros)
5Dictaat: hoofdstuk 7Eindopdracht
Meer lezen:
- Clojure Programming H16,17
6Toets. Afronding eindopdracht.Eindopdracht

4 Beoordeling

Het eindcijfer bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voorbereiding: 20%
  • Practicum eindopdracht: 40%
  • Toets: 40%

Een voorwaarde voor het verkrijgen van het eindcijfer is dat het practicum en de toets beide voldoende zijn.

Het eindcijfer voor de module TCIF-V3AP1-11 bestaat voor 50% uit het gedeelte over Clean Code en 50% uit het gedeelte over Clojure.

Datum: Cursusjaar 2012-2013

Auteur: Michiel Borkent

Org version 7.9.3f with Emacs version 24

Validate XHTML 1.0